......................................................................... του λογοτεχνικού περιοδικού ΥΦΟΣ *

Η Φωτό Μου
Ξεφυλλίζοντας... με τον Πάνο Αϊβαλή"O άνθρωπος πρέπει κάθε μέρα ν᾽ακούει ένα γλυκό τραγούδι, να διαβάζει ένα ωραίο ποίημα, να βλέπει μια ωραία εικόνα και, αν είναι δυνατόν, να διατυπώνει μερικές ιδέες. Αλλιώτικα χάνει το αίσθημα του καλού και την τάση προς αυτό...". Γκαίτε.

ΥΦΟΣ

ΥΦΟΣ
.................................................................Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΥΦΟΣ πατήστε πάνω στο εικονίδιο

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010

«Δίκαιο της Υγείας» της Μαρίας Μητροσύλη από τις εκδ. Παπαζήση
Το έργο «Δίκαιο της Υγείας» της Μ. Μητροσύλη προσεγγίζει συστηματικά, σε έκταση και βάθος το δίκαιο της υγείας, έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια σημειώνει μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς, λόγω της εντυπωσιακής προόδου της ιατρικής. Αποτελεί ένα αυτόνομο κλάδο του δικαίου, με σκοπό την έρευνα οργανωτικών και ουσιαστικών ζητημάτων που απασχολούν το δημόσιο, αλλά και το ιδιωτικό δίκαιο.
Η μελέτη εξετάζει καταρχάς τις γενικές αρχές που διέπουν το δίκαιο της υγείας, την έννοια της υγείας και το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών στην υγεία. Αναφέρεται ειδικά στις εθνικές πηγές του εν λόγω δικαίου, στο ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και στις αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις των διεθνών οργανισμών και της νομολογίας. Στη συνέχεια μελετά την οργάνωση και διοίκηση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Ερευνά τις μονάδες υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης, καθώς και με διατάξεις που αφορούν στη χρηματοδότηση τους, στις προμήθειες και στις συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. Επίσης εστιάζει στο νομικό καθεστώς που διέπει τους επαγγελματίες υγείας και την επαγγελματική τους ευθύνη (αστική, ποινική καν πειθαρχική/δεοντολογική).
Το έργο προσεγγίζει ακόμη ζητήματα που αφορούν την έννομη σχέση ιδίως γιατρού-ασθενή, τις πράξεις φροντίδας υγείας με ειδική αναφορά στη συναίνεση του ασθενή ύστερα από ενημέρωση. Επικεντρώνεται ακόμη σε ειδικά θέματα φροντίδας υγείας που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες, όπως η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων, η ευθανασία κ.α. Συγκεκριμένη αναφορά γίνεται στην ψυχική υγεία με στόχο τη μη διάκριση σωματικής και ψυχικής ασθένειας. Τέλος η μελέτη ολοκληρώνεται με τα δικαιώματα των ασθενών και τις Ανεξάρτητες Αρχές και Επιτροπές προστασίας τους.
Σ' αυτή περιλαμβάνεται εκτενής βιβλιογραφία και πηγές. Ενδιαφέρει γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, καθώς και νομικούς που ασχολούνται με το δίκαιο της υγείας, τους φοιτητές, αλλά κάθε πολίτη.

----------------
* Η Μαρία Μητροσύλη είναι διδάκτωρ της νομικής και εργάζεται ως βοηθός του Συνηγόρου του Πολίτη. Μαζί με την Έμμυ Φρονίμου, είναι συντάκτριες της έρευνας: "Οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ειδικών ομάδων πληθυσμού: η περίπτωση των γυναικών κρατουμένων", Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2008